Porsche Parts by Dirk Matthee
 

Privacy Notice

 

General / Algemeen
This privacy policy sets out how Porsche Parts by Dirk Matthee (DM from now on) uses and protects any information that you give DM when you use this website.
DM is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.
DM may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes.
Hierdie privaatheidsbeleid bepaal hoe DM enige informasie gebruik en beskerm wat die gebruiker op hierdie webblad invoer of verskaf. DM sal sorg dat jou privaatheid beskerm word. Sou ons U vra om sekere inligting te verskaf wat U identiteit sal kan terugspoor, kan U verseker wees dat dat die inligting in gevolge hierdie beleid gebruik sou word. DM is geregtig om hierdie beleid te enige tyd verander, en daarom moet U van tyd tot tyd hierheen terugkeer om seker te maak dat U gemaklik voel met die terme.

Security / Sekuriteit
We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.
Ons is toegewyd om U inligting te verseker, en om ogemagtigde toegang of bekendmaking van inligting te voorkom, het ons die nodige fisiese, elektroniese en bestuursprosedures in werking gestel om dit te verseker.

Links to other websites / Skakels na ander webblaaie
Our website may contain links to enable you to visit other websites of interest easily. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.
Ons webblad mag skakels bevat wat U na ander webblaaie kan stuur. Neem asseblief kennis dat DM geen beheer het oor hierdie eksterne skakels nie, dus kan ons nie verantwoordelik gehou word vir die beskerming van enige inligting wat U daaarop sou verskaf nie. Wees maar altyd versigtig en lees gereeld die privaatheidsbeleid van sulke eksterne webblaaie om seker te maak U voel gemaklik en veilig.